FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

आगामी आ.व. ०७८/०७९ का लागी बेरोजगारमा सुचिकृत हुन आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धीत वडाका बेरोजगारहरुलाई यो सूचना जारी गरिन्छ

02/19/2021 - 11:19 ७७/७८

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 13:03 ७७/७८ , , , , , , ,

एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन सम्बन्धमा

01/29/2021 - 12:43 ७७/७८ , ,

हलुका सावरी चालक पदको नतिजा प्रकशन

01/27/2021 - 15:28 ७७/७८

हलुका सवारी चालक पदको अन्तर्वार्ता तथा Test Drive सम्बन्धि सूचना

01/22/2021 - 10:53 ७७/७८ PDF icon New Doc 01-22-2021 10.44_1.pdf

विज्ञसूची(Roster) मा सुचिकृत हुन आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

01/19/2021 - 14:20 ७७/७८

कार्यालय सहयोगी पदको नतिजा प्रकाशन

01/06/2021 - 15:32 ७७/७८ PDF icon सूचना.PDF

सामाजिक परिचालक (वास सहजकर्ता)पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

01/06/2021 - 13:02 ७७/७८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

01/06/2021 - 10:55 ७७/७८ PDF icon aashya 03_04_05.pdf

कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

01/05/2021 - 12:09 ७७/७८ PDF icon notice.PDF

अ.हे.व. र सामाजिक परिचालक (वास सहजकर्ता ) पदहरुको लिखित परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

01/05/2021 - 10:49 ७७/७८ PDF icon Result.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

12/28/2020 - 14:11 ७७/७८

अ.हे.व ,सामाजिक परिचालक र कार्यालय सहयोगी पदहरुको लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

12/25/2020 - 14:42 ७७/७८

सवारी चालक पदमा सेवा करार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

12/25/2020 - 10:57 ७७/७८ PDF icon आवेदन फारम.pdf

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

12/11/2020 - 11:59 ७७/७८ PDF icon CamScanner 12-10-2020 12.34.pdf

Pages