FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बार्षिक बजेत वक्तव्य तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/26/2023 - 13:19 PDF icon Budget Fiscal Year 080-081.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/24/2023 - 13:09 PDF icon Policy-program 2080-81.pdf

आ.व. २०७९/०८० को आय व्यय

७९-८० 07/17/2022 - 10:10 PDF icon budget.pdf

आ. व. २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2022 - 07:32 PDF icon policy and program 079-080.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट

७८/७९ 08/25/2021 - 11:42 PDF icon आ.व २०७८-०७९ आय-व्यय .pdf

आ.व २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/14/2021 - 13:16 PDF icon final.pdf

माडी गाउँपालिको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट

७७/७८ 07/20/2020 - 20:29 PDF icon माडी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।७८ को आयव्यय विवरण एकीकृत.pdf

माडी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/20/2020 - 20:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf

माडी गाँउपालिकाको शिक्षा ऐन

७५/७६ 03/24/2019 - 18:18 PDF icon माडी गाउँपालिका शिक्षा ऐन.pdf

आ‍. ब. २०७५/०७६ को दोश्रो गाउँ सभा बाट स‌ंसोधित बजेट पुस्तिका

७५/७६ 03/24/2019 - 18:13 PDF icon स‌ंसोधित बजेट पुस्तिका.pdf

माडी गाउँपालिकाको अा‍‍‍‍. ब. २०७५।०७६ को बजेट तथा निति, कार्यक्रम

७४/७५ 07/16/2018 - 12:40 PDF icon budget - final 2075 - Copy.pdf