FAQs Complain Problems

वडा नं . ५ , भावाङ

Population: 
४०६५
Ward Contact Number: 
086416036

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम थर पद
तेजेन्द्र बुढामगर
वडा अध्यक्ष
हरख बहादुर रोका
वडा सदस्य
रत्‍न बहादुर डाँगी
वडा सदस्य
चन्द्र कुमारी बुढामगर
वडा सदस्य
भिम कुमारी दमाई
वडा सदस्य