FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

सूचना

08/11/2021 - 15:49 ७८/७९

कानूनी सल्लाहकार करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना

08/11/2021 - 15:47 ७८/७९

अ.हे.व/ अ.न.मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

07/20/2021 - 11:18 ७८/७९ PDF icon अनमी अहे.व.PDF, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0.pdf

गाउँ प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

07/20/2021 - 11:16 ७८/७९ PDF icon गाउँ प्रहरी.PDF, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0.pdf

नदिजन्य पदार्थको विक्रिका लागि सिल्बंधी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

07/20/2021 - 11:15 ७८/७९ PDF icon बालुवा सूचना.PDF

करार कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धि सूचना

04/28/2021 - 15:59 ७७/७८

राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचना

04/12/2021 - 15:18 ७७/७८ PDF icon notice.PDF

अब तपाई कै गाउँ घरमा दर्ता शिविर आउदै

04/08/2021 - 11:45 ७७/७८

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

04/04/2021 - 13:37 ७७/७८ PDF icon CamScanner 04-04-2021 13.30.pdf

अ.न.मी. पद करार सेवाको लिखित र अन्तरवार्ता लिने सम्बन्धि सूचना

03/30/2021 - 11:22 ७७/७८

अ.न.मी. पद करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

03/10/2021 - 12:05 ७७/७८ PDF icon CamScanner 03-10-2021 11.32_1.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0.pdf

आगामी आ.व. ०७८/०७९ का लागी बेरोजगारमा सुचिकृत हुन आवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धीत वडाका बेरोजगारहरुलाई यो सूचना जारी गरिन्छ

02/19/2021 - 11:19 ७७/७८

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 13:03 ७७/७८ , , , , , , ,

एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन सम्बन्धमा

01/29/2021 - 12:43 ७७/७८ , ,

हलुका सावरी चालक पदको नतिजा प्रकशन

01/27/2021 - 15:28 ७७/७८

Pages