FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

माडी गाउँपालिको निर्णय

06/20/2022 - 16:32 ७८/७९ PDF icon nirnay.PDF

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

06/09/2022 - 16:47 ७८/७९ PDF icon CamScanner 06-08-2022 20.07.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0_1.pdf

योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समबन्धी सूचना

05/30/2022 - 22:34 ७८/७९

दिप प्रज्वलन सम्बन्धमा

05/25/2022 - 17:48 ७८/७९

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा

04/04/2022 - 11:48 ७८/७९ PDF icon suchna.PDF

न्यूनतम रोजगारी हुनेहरुका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

02/13/2022 - 14:23 ७८/७९ PDF icon notice.PDF

दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना

11/28/2021 - 14:06 ७८/७९ PDF icon pdf.PDF

सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

10/31/2021 - 15:11 ७८/७९ PDF icon pdf.PDF

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

09/23/2021 - 14:34 ७८/७९

लिजाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको

08/27/2021 - 11:41 ७८/७९ PDF icon lisa.PDF

गाउँ प्रहरी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

08/26/2021 - 11:04 ७८/७९

सूचना

08/11/2021 - 15:49 ७८/७९

कानूनी सल्लाहकार करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना

08/11/2021 - 15:47 ७८/७९

अ.हे.व/ अ.न.मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

07/20/2021 - 11:18 ७८/७९ PDF icon अनमी अहे.व.PDF, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0.pdf

गाउँ प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

07/20/2021 - 11:16 ७८/७९ PDF icon गाउँ प्रहरी.PDF, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0.pdf

Pages