FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

मेडिकल अफिसर र स्टाफ नर्स छोटो सुची प्रकाशन

10/09/2020 - 10:31 ७७/७८ PDF icon short list.PDF

व्यवसाय दर्ता तथा सुचिकृत गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

10/07/2020 - 11:45 ७७/७८ PDF icon suchana.PDF

प्रस्ताव पेश सम्बन्धि सूचना

09/23/2020 - 13:03 ७७/७८ PDF icon image.PDF

सूचना प्रविधि अधिकृत अन्तिम नतिजा प्रकाशन

09/22/2020 - 11:46 ७७/७८ PDF icon final.PDF

प्राविधिक सहायक नतिजा प्रकाशन

09/21/2020 - 14:53 ७७/७८ PDF icon pdf.PDF

कोभिड -१९ अस्पतालका लागि कर्मचारी करार नियुक्ति सम्बन्धि सूचना

09/21/2020 - 14:32 ७७/७८ PDF icon suchana.PDF, PDF icon आवेदन फारम.pdf

सुरक्षित नागरिक आवसका लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

09/18/2020 - 10:59 ७७/७८ ,

प्रत्यक्ष सिकाई क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धमा (सम्पूर्ण विद्यालयहरु ) माडी गाउँपालिका, रोल्पा

09/14/2020 - 15:48 ७७/७८

करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

09/14/2020 - 11:18 ७७/७८ PDF icon कर्मचारी भर्नाको सूचना.pdf, PDF icon अहेब कार्य विवरण माडी गाउँपालिका राेल्पा.pdf, PDF icon सामाजिक परिचालक कार्य विवरण माडी गाउँपालिका राेल्पा.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf

प्राविधिक सहायक छोटो सुची प्रकाशन

09/02/2020 - 11:38 ७७/७८ PDF icon छोटो सुची.PDF

माडी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, बाल विकास केन्द्र तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु कोरोना बिमाको लागि विवरण उपलव्ध गराउनुहुन

09/02/2020 - 11:29 ७७/७८ PDF icon कोरोना विमा.PDF

माडी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, बाल विकास केन्द्र तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु माग फारम पेश गर्नुहुन

09/02/2020 - 11:25 ७७/७८ PDF icon माग फारम0002.PDF

व्यवसाय सूचिकृत गर्ने बारे सूचना

08/14/2020 - 11:00 ७७/७८ PDF icon सूचना.PDF

सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

08/06/2020 - 14:37 ७७/७८ PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत कार्य विवरण.pdf

प्राविधिक सहायक पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना

08/06/2020 - 14:21 ७७/७८ PDF icon प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना , PDF icon आवेदनको ढाँचा.PDF, PDF icon पाठयक्रम.PDF

Pages