FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

माडी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, बाल विकास केन्द्र तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु माग फारम पेश गर्नुहुन

09/02/2020 - 11:25 ७७/७८ PDF icon माग फारम0002.PDF

व्यवसाय सूचिकृत गर्ने बारे सूचना

08/14/2020 - 11:00 ७७/७८ PDF icon सूचना.PDF

सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

08/06/2020 - 14:37 ७७/७८ PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत.pdf, PDF icon आवेदनको ढाँचा.pdf, PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत कार्य विवरण.pdf

प्राविधिक सहायक पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना

08/06/2020 - 14:21 ७७/७८ PDF icon प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना , PDF icon आवेदनको ढाँचा.PDF, PDF icon पाठयक्रम.PDF

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरुको लागि सूचना

07/01/2020 - 13:41 ७६/७७

सूचना !

06/07/2020 - 15:36 ७६/७७ PDF icon सूचना.PDF

माडी गाउँपालिका रोल्पाद्वारा वि.स.२०७६ सालमा लिईएको आधारभूत तह उतिर्ण परीक्षा (कक्षा -८ ) को नतिजा ।

05/15/2020 - 12:23 ७६/७७ PDF icon Class 8 result 2076.PDF

विद्यालयको अन्तिम लेखा परिक्षणका लागि दस्तखत आह्वान सम्बन्धि सूचना !

12/10/2019 - 14:59 ७६/७७ PDF icon New Doc 2019-11-28 11.16.20_1.pdf

विद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना !

12/27/2018 - 15:43 ७५/७६ PDF icon Notice.pdf

सम्पति विवरण फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना !

08/19/2018 - 17:25 ७५/७६ PDF icon Scanned.PDF

माडी गाउँपालिकामा गरीबहरुलाई परीचय पत्र वितरण गरिदै । २०७५।०४।२० गते अाइतबार

08/05/2018 - 14:12 ७४/७५ फाटो ,

चल -अचल सम्पति विवरण पठाउने बारे पत्र

08/02/2018 - 14:19 ७५/७६ PDF icon Scan1.PDF

मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना !

08/01/2018 - 15:47 ७५/७६ PDF icon माैजुदा सूची.pdf

Pages