FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिका शिक्षक सिकाई सहयोग अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 8 months 1 hour PDF icon madi education karyabadhi 2080.pdf
माडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 8 months 3 weeks PDF icon माडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरम मूलप्रबाहिकरण २०७८ ७८/७९ 1 year 6 months PDF icon Draft GESI Strategy of Madi RM 2078.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 1 year 7 months PDF icon Madi Sajhedari Karyabidhi 2079.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि ऐन २०७९ ७९-८० 1 year 7 months PDF icon Madi Sajhedari Act 2079.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको लगत संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 1 year 8 months PDF icon लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारणकोष कार्यविधि २०७७ ७९-८० 1 year 8 months PDF icon लैंगिक हिँसा निवारणकोष २०७७.PDF
माडी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 5 years 8 months PDF icon biniyojan ain of madi gaunpalika.pdf
माडी गाउँपालिकाको अार्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 5 years 9 months PDF icon Arthik ain of madi gaunpalika.pdf
गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 6 years 2 months PDF icon Biniyojan Yen.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 6 years 9 months PDF icon Gha Bargako.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 6 years 9 months PDF icon Krishi Babsaya.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 6 years 10 months PDF icon Gaunsabha Sanchalan.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 6 years 10 months PDF icon Nayek Samiti.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ ७४/७५ 6 years 11 months PDF icon Aarthik Karyabidhi.pdf
एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 6 years 11 months PDF icon Akikrit Sampati Kar.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 6 years 11 months PDF icon Karar Karmachari.pdf
गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 6 years 11 months PDF icon Sahakari Yen.pdf
गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 6 years 11 months PDF icon Education NiYmaoli.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 7 years 2 months PDF icon Rajptra Parkashan.pdf