FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माडी गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:36 PDF icon 6 Madi Sajhedari Program karyabidhi 2079.pdf
माडी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:35 PDF icon 5 Madi Sajhedari Program Eyan 2079.pdf
माडी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता WASH ऐन, २०७९ ७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:34 PDF icon 4 WASH ऐन, २०७9(1).pdf
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७९ ७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:33 PDF icon 3 खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७९.pdf
करारमा खेलकुद प्रशिक्षकव कार्यविधि खेलकुद, २०७९ ७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:32 PDF icon करारमा खेलकुद प्रशिक्षकव कार्यविधि खेलकुद.pdf
एक शैक्षिक संस्था एक उद्दम कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ ७९-८० Friday, February 17, 2023 - 12:25 PDF icon 1 एक शैक्षिक संस्था एक उद्दम कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
माडी गाउपालिकाको स्थानिय राजपत्र ७५/७६ Monday, July 23, 2018 - 15:32 PDF icon sthaniya Rajpatra.pdf